A K T U Á L N Ě

  • MŠMT chystá novou koncepci ICT vzdělávání učitelů navazující na koncepci vládního programu Státní informační politika ve vzdělávání
  • Chystáme novou nabídku krátkodobých seminářů. 

 

Vítejte na stránkách Odboru ICT vzdělávání CCV

Odbor vznikl transformací bývalého Školicího střediska SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání, osvědčení SIPVZ Z: 12099/2006-551-988 a P: 12099/2006-551-775). 

Odbor realizuje vzdělávací kurzy pro učitele zaměřené na implementaci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Na činnosti Odboru se podílí Katedra českého jazyka a literatury, Katedra technické a informační výchovy a Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UP.

 

ESF 2010-2012: Dotazník pro projekt ICT ve výuce

Získali jsme ESF projekt zaměřený na využití ICT ve výuce. Více najdete zde. Pokud máte zájem zúčastnit se některého z kurzů zdarma, vyplňte dotazník

 

 

ESF 2010-2013: Dotazník pro projekt výuka jazyků s podporou ICT pro akademické pracovníky

Získali jsme ESF projekt zaměřený na jazykové vzdělávání s podporou ICT pro akademické pracovníky a ostatní pracovníky UP a dalších vysokých škol Olomouckého kraje. V případě zájmu o kurzy vyplňte dotazník zde.

Kurzy jsou realizovány na půdě Pedagogické fakulty v počítačových učebnách Katedry českého jazyka a Katedry technické a informační výchovy.

Projekt ESF -  K U R Z Y   I C T   Z D A R M A  ! 

Projekt ESF OP VPK: reg. Č. CZ.1.07/1.3.00/14.0011 

Univerzita Palackého získala finanční dotaci pro projekt ESF Kurzy ICT ve výuce - http://kurzyict.upol.cz, který je realizován pro pedagogické pracovníky Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Pokud máte zájem zúčastnit se těchto kurzů, vyberte si kurz na  této stránce. Dotazník zájmu o kurzy můžete vyplnit zde. Z nabídky kurzů: ICT ve výuce anglického jazyka, ICT ve výuce mediální výchovy, Moderní prezentace prostřednictvím interaktivní tabule, ICT zdroje pro současnou českou literaturu ad. 

 

A K C E ! Sleva pro partnerské školy ! 

Nebezpečné jevy spojené s ICT

Učitelům z partnerských škol projektu E-bezpečí (http://www.e-bezpeci.cz/) nabízíme do 31. 5. 2009 40% slevu na individuální jednodenní kurz (4 hodiny) Nebezpečné jevy spojené s ICT. Jedná se o krátkodobý kurz, zaměřený na rozvoj mediální gramotnosti pedagogů ve vztahu k patologickým komunikačním jevům spojeným s využíváním internetu a mobilních telefonů dětmi/žáky/studenty. Lektoři: Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.

 

Z nabídky kurzů

ICT ve výuce anglického jazyka

Měsíční kurz pro učitele zaměření na implementaci ICT do výuky anglického jazyka a metodiku jejich zavádění. Výuka probíhá kombinovanou formou prezenčních setkání a online studiem v Learning Management Systemu.

Interaktivní tabule ve výuce

Krátkodobý jednodenní kurz zaměřený na získání základních uživatelských dovedností při práci s interaktivní tabulí SmartBoard a metodiku jejího zavádění do výuky. Součástí kurzu je také praktické cvičení zahrnující přípravu výukových objektů pro interaktivní

Kontaktujte nás

+420585635607
+420585635150maresh@seznam.cz
pavel.janousek@upol.cz