A K T U Á L N Ě

  • Stránky Odboru jsou v současné době ve výstavbě. Děkujeme za pochopení.
  • MŠMT chystá novou koncepci ICT vzdělávání učitelů navazující na koncepci vládního programu Státní informační politika ve vzdělávání
  • Chystáme novou nabídku krátkodobých seminářů. 

 

Krátce

Stránky ve výstavbě
V současné době probíhá inovace stránek bývalého Školicího střediska SIPVZ, které bylo transformováno na Odbor ICT vzdělávání. Většina odkazů bude aktualizována během měsíce února. Děkujeme za pochopení.
Nová koncepce MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chystá nový program na léta 2009-2013, která bude zaměřena na ICT ve vzdělávání. O koncepci vzdělávání učitelů v této koncepci se více dozvíte v přehledu aktualit.
Nabídka nových kurzů
Chystáme novou nabídku krátkodobých kurzů.

 

 

Ve výstavbě. Děkujeme za trpělivost.