A K T U Á L N Ě

  • Stránky Odboru jsou v současné době ve výstavbě. Děkujeme za pochopení.
  • MŠMT chystá novou koncepci ICT vzdělávání učitelů navazující na koncepci vládního programu Státní informační politika ve vzdělávání
  • Chystáme novou nabídku krátkodobých seminářů. 

 

Krátce

Stránky ve výstavbě
V současné době probíhá inovace stránek bývalého Školicího střediska SIPVZ, které bylo transformováno na Odbor ICT vzdělávání. Většina odkazů bude aktualizována během měsíce února. Děkujeme za pochopení.
Nová koncepce MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chystá nový program na léta 2009-2013, která bude zaměřena na ICT ve vzdělávání. O koncepci vzdělávání učitelů v této koncepci se více dozvíte v přehledu aktualit.
Nabídka nových kurzů
Chystáme novou nabídku krátkodobých kurzů.

 

Aktuality - kompletní přehled

 

Netbooky pro žáky do výuky

(upraveno z portálu Novinky: http://www.novinky.cz/internet-a-pc/hardware/166730-cesti-studenti-zacnou-pouzivat-miniaturni-netbooky-misto-tezkych-sesitu.html )

 

Mininotebooky by se mohly stát součástí výuky v českých školách už v následujících letech. Zatím běží pilotní projekt na dvou školách, kromě způsobů využití počítačů ve výuce se testuje i technické zázemí a připravenost učitelů. Finance na to by měly jít pravděpodobně z evropských fondů. Uvedl to Ondřej Neumajer z Výzkumného ústavu pedagogického, kde projekt digitalizace výuky připravují.

Takzvané netbooky, tedy lehké přenosné počítače, testují třeba na Základní škole Pramínek v Brně. "Mají klávesnici s menšími klávesami, aby to ergonomicky odpovídalo právě dětem na prvním a druhém stupni," uvedl Pavel Kubů ze společnosti Intel, která počítače do projektu poskytla.

Důležitější je prý však zajištění bezdrátové internetové sítě a vyřešení organizačních problémů, třeba se zásuvkami. Pokud bude vyřešeno připojení a budou vyškoleni učitelé, studenti, hlavně středoškoláci, by si mohli nosit své vlastní notebooky.

Koncepce na rozvoj informačních technologií ve školách není zatím schválena, počítá se, že bude financována z evropských fondů. "Patrně to bude muset být tak, že si školy budou žádat formou projektů a my se pokusíme připravit to tak, aby ty projekty byly opravdu co nejjednodušší," uvedl Neumajer.

Odstupující ministr školství Ondřej Liška podepsal loni v prosinci memorandum o digitalizaci výuky. Jeho cílem bylo vyškolit učitele, dostat počítače do tříd a naučit pracovat s počítačem a informacemi všechny generace uživatelů. Inspiroval se například Portugalskem, kde chce vláda v příštím školním roce poskytnout žákům půlmiliónu studentských notebooků. Malé počítače dostali nedávno na zkoušku také žáci v Polsku.

 

Více viz také Výzkumný stav pedagogický - http://www.vuppraha.cz/aktualita/1/183

 

 

Nová koncepce MŠMT

(převzato z portálu MŠMT: http://www.msmt.cz/ict/vzdelavani-ucitelu-v-oblasti-ict)

„Kurikulární reforma počítá s učitelkami a učiteli, kteří si s moderními informačními a komunikačními technologiemi rozumějí. Program podpory vzdělávání učitelů k dovednostem užívat ICT prostředky při výuce pokládám za jeden z nejdůležitějších úkolů MŠMT. Je pravda, že situace se v posledních letech v souvislosti s procesem informatizace celé společnosti velmi zlepšila a pedagogů schopných používat ICT k přípravě nebo přímo během výuky přibývá. Přesto je stále co zlepšovat, protože tento trend nepostupuje dostatečně rychle,“ je přesvědčen ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška.  

BLÍŽ K ŽÁKŮM DÍKY ICT

Smyslem je vytvořit nástroj systematické podpory kurikulární reformy na základních a středních školách v rovině vzdělávání s využitím digitálních výukových materiálů a v rovině efektivního využití ICT a interaktivních technologií jako pomůcek zvyšujících názornost vzdělávání. Díky tomu stoupne i aktivní participace žáků na výuce.

„Děti mají k moderním technologiím pochopitelně mnohem blíž než jejich učitelé. Jsou v oblasti ICT jako doma, cítí se v tom prostředí přirozeně. Učitel, který chce svým žákům více rozumět, navázat s nimi kontakt, získat si jejich pozornost a respekt, zatraktivnit svůj předmět, ten nemůže v informačních a komunikačních technologiích zaostávat,“ je přesvědčen ministr Liška.   

Hlavním cílem projektu je vzdělávání 10 tisíc učitelů (dva na každou školu) podle vzdělávacího programu, který standardizuje ICT dovednosti. Vzdělávání bude probíhat online i prezenční formou. V rámci prezenční formy bude frekventantům  poskytnut základní vzdělávací software a nácvik možností jeho využití při praktické výuce. Výběr vhodného softwaru bude proveden s ohledem na probíhající kurikulární reformu. „Modernizace výuky nespočívá jen v proměně obsahu, ale také v zatraktivnění forem. Neumím si představit, jak bychom na této cestě mohli ICT obejít,“ zdůrazňuje ministr Ondřej Liška.

Organizace vzdělávacích aktivit je předpokládána v úzké součinnosti s Krajskými školskými vzdělávacími zařízeními a s využitím jejich technologického zázemí. Program bude koncipován tak, aby umožnil financování vývoje vzdělávacího obsahu pro online vzdělávaní, ale také podíl nákladů na vzdělávání prezenční formou. To se týká i vývoje a výroby metodických materiálů poskytovaných frekventantům v rámci prezenčního vzdělávání


Výběr z možných aktivit zajišťovaných v rámci programu: 

 

  •          Práce s výukovým softwarem
  •          Využití standardních aplikací ICT pro práci na hodině
  •          Práce s interaktivní tabulí
  •          Vzdělávání ve využití ICT technologií při evaluaci
  •          Využití ICT technologií při komunikaci školy s rodiči

 

 

 

 

Standardy ICT kompetencí učitelů UNESCO

 

B. Brdička, Učitelský spomocník, publikováno : 14.01.2009

Svým způsobem pozoruhodné, jak dlouho se již v našem školství bez zjevných výsledků mluví o potřebě jasně definovat, co má učitel umět. Záležitostí karierního řádu se MŠMT zabývá již od 90.let. Podobně jsme na tom u standardů popisujících schopnosti učitelů využívat vzdělávací technologie. První mně známá zmínka o jejich potřebě spadá do doby přípravy plánu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) v  roce 2000 ...více zde.

 

 

 

 

  •