A K T U Á L N Ě

  • Stránky Odboru jsou v současné době ve výstavbě. Děkujeme za pochopení.
  • MŠMT chystá novou koncepci ICT vzdělávání učitelů navazující na koncepci vládního programu Státní informační politika ve vzdělávání
  • Chystáme novou nabídku krátkodobých seminářů. 

 

Odbor ICT vzdělávání

Vedoucí Odboru:
PhDr. Hana Marešová, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40
Olomouc
tel.: 585635607
e-mail: maresh@seznam.cz


Technický garant:

PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585635811
e-mail: milan.klement@upol.cz


Management vzdělávání:

Bc. Veronika Machovská
Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585635148
e-mail: veronika.machowska@upol.cz

 

 

Kontaktní informace

Rychlý kontakt
+420585635607
+420585635150
Odbor ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání PdF UP
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

 

Kontaktní formulář

 

Váš mail:


Předmět:


Zpráva: