A K T U Á L N Ě

 • Stránky Odboru jsou v současné době ve výstavbě. Děkujeme za pochopení.
 • MŠMT chystá novou koncepci ICT vzdělávání učitelů navazující na koncepci vládního programu Státní informační politika ve vzdělávání
 • Chystáme novou nabídku krátkodobých seminářů. 

 

Krátce

Stránky ve výstavbě
V současné době probíhá inovace stránek bývalého Školicího střediska SIPVZ, které bylo transformováno na Odbor ICT vzdělávání. Většina odkazů bude aktualizována během měsíce února. Děkujeme za pochopení.
Nová koncepce MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chystá nový program na léta 2009-2013, která bude zaměřena na ICT ve vzdělávání. O koncepci vzdělávání učitelů v této koncepci se více dozvíte v přehledu aktualit.
Nabídka nových kurzů
Chystáme novou nabídku krátkodobých kurzů.

 

Výzkumné oblasti Odboru ICT vzdělávání

 

  Odbor ICT vzdělávání se v oblasti výzkumu a inovací zabývá problematikou využití informačních a komunikačních technologií v jednotlivých vyučovacích předmětech, dále výzkumem ICT kompetencí pedagogických pracovníků a inovativními metodami v oblasti e-learningu, zejména vzděláváním v multiuživatelském virtuálním prostředí.

   

  Publikační výstupy:

   

  Články:

   

  MAREŠOVÁ, H. E-learning v multiuživatelském virtuálním prostředí. Journal of Technology and Information Education, 2009, roč. 1, č. 1, s. 39-44. ISSN 1803-537X.
  MAREŠOVÁ, H. E-learning in the courses of life long learning. Education With Internet Technology - EWIT, 2010, roč. N, č. 2, s. 17-29. ISSN 1804-2929.

  MAREŠOVÁ, H. ICT vzdělávání učitelů základních a středních škol. e-Pedagogium, 2010, roč. N, č. 3, s. 73-88. ISSN 1213-7758.

  MAREŠOVÁ, H. Semináře ICT ve výuce budoucích učitelů českého jazyka. In Počítač ve škole. Nové Město na Moravě : Gymnázium Nové Město na Moravě, 2006, s. 1-3. ISBN N.
  MAREŠOVÁ, H Školicí středisko SIPVZ na Univerzitě Palackého a jeho další vývoj. In PO ŠKOLE. Praha : České vysoké učení technické, 2007, s. 250-254. ISBN 978-80-239-9126-0.
  MAREŠOVÁ, H ICT vzdělávání učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In Infotech 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007, s. 169-174. ISBN 978-80-7220-301-7.
  MAREŠOVÁ, H Information and Communication Technology in the Education of (Future) Mother Tongue Teachers. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007, s. 116-120. ISBN 978-80-7368-388-7.
  MAREŠOVÁ, H., MAŠLÁŇOVÁ, A. ICT vzdělávání učitelů českého jazyka v rámci SIPVZ - modul P: ICT ve výuce českého jazyka a literatury. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Hanex Olomouc, 2007, s. 129-134. ISBN 80-85783-72-X.
  MAREŠOVÁ, H. Modul SIPVZ - ICT ve výuce českého jazyka. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Hanex, 2007, s. 129-134. ISBN 80-85783-72-X.
  MAREŠOVÁ, H. Kyberkultura jako součást mediální výchovy. In Počítač ve škole 2008. Nové Město na Moravě : Gymnázium Vincence Makovského, 2008, s. 0-0.
  MAREŠOVÁ, H. ICT ve výuce na 1. stupni - internetové zdroje. In Slovo o slove. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, s. 91-97. ISBN 978-80-8068-752-6.
  MAREŠOVÁ, H. ICT ve výuce na 1. stupni - multimedia. In Slovo o slove. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, s. 98-104. ISBN 978-80-8068-752-6.
  MAREŠOVÁ, H. Nástroje Webu 2.0 ve vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s. 374-378. ISBN 978-80-7220-311-6.
  MAREŠOVÁ, H. The Role of the Mother Tongue Teaching in New Literacy Education.. In Valuing individual and shared learning: the role of ICT. Praha : Univerzita Karlova, 2008, s. 1-8. ISBN 978-80-7290-353-5.
  MAREŠOVÁ, H. Multiuživatelské virtuální prostředí ve výuce jazyka a literatury. In Multiuživatelské virtuální prostředí ve výuce jazyka a literatury. Sborník z mezinárosní konference Inovácie v obsahu a procese vyučovania jazyka a literatúry.. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, s. 491-502. ISBN 978-80-8068-795-3.
  MAREŠOVÁ, H. Kreativita v internetové síti. In Eurolitteraria a Eurolingua. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 214-218. ISBN 9987-80-7372-292-0.
  MAREŠOVÁ, H. Kyberkultura jako součást mediální výchovy na základní škole. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s. 205-213. ISBN 978-80-244-1946-6.
  KRČMA, J., MAREŠOVÁ, H. Audiovizulání prezentace při výuce slovenského jazyka. In Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008, s. 131-133. ISBN 978-80-8083-565-1.
  MAREŠOVÁ, H.. Nástroje Webu 2.0 ve výuce. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009, s. 374-378. ISBN 978-80-244-2240-4.
  MAREŠOVÁ, H. Jazykové vzdělávání v multiuživatelském virtuálním prostředí. In Trendy ve vzdělávání 2009. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009, s. 328-332. ISBN 978-80-7220-316-1.
  MAREŠOVÁ, H. The Role of information and communication technologies in the Czech Language Education. In Johannes Amos Comenius. The Legacy to the Culture of Education. Praha : Academia, 2009, s. 723-730. ISBN 978-80-200-1700-0.
  MAREŠOVÁ, H. Rozvoj ICT kompetencí pedagogických pracovníků. In Kopecký, K. Rizikové chování v kyberprostoru. Olomouc : Hanex, 2010, s. 71-76. ISBN 978-80-7409-034-9.
  MAREŠOVÁ, H. SLÁMA, J. New Media Literacies of Future Mother Tongue Teachers. In New Media and the Politics of Online Communities. Oxford : Oxford University Press, 2010, s. 87-95. ISBN 978-1-84888-032-0.
  MAREŠOVÁ, H.Vzdělávání v Second Life. In Nové technologie ve vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010, s. 1-6. Publikace je přílohou k elektronické verzi časopisu Journal of Technology and Information Education (ISSN 1803-6805) – 1. číslo/2011.
  MAREŠOVÁ, H. K využití kyberkultury v mediální výchově žáků. In Slovo o slove. Prešov : Prešovská univerzita, 2010, s. 249-256. ISBN 978-80-555-0201-4.
  MAREŠOVÁ, H. E-learning in the courses of life long learning. In Divai 2010 - Distance Learning in Applied Informatics. Conference Proceedings. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, s. 271-276.
  MAREŠOVÁ, H. K využití webu 2.0 ve výuce. In Slovo o slove. Prešov : Prešovská univerzita, 2010, s. 257-265.
  MAREŠOVÁ, H. K jazykové komunikaci v sociálních sítích. In Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc : Hanex, 2011, s. 153-157. ISBN 978-80-7409-032-5.
  MAREŠOVÁ, H. ICT kompetence učitelů. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV. Liberec : Technická univerzita, 2011, s. 01-11. ISBN 978-80-7372-722-2.
  MAREŠOVÁ, H. K ICT kompetencím budoucích učitelů mateřského jazyka. In Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc : Hanex, 2011, s. 158-161. ISBN 978-80-7409-032-5.
  MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Virtuální světy ve vzdělávání. In DOSTÁL, J. Nové technologie ve vzdělávání: vzdělávací software a interaktivní tabule. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011, s. 5-10. ISBN 978-80-244-2941-0.
  MAREŠOVÁ, H. Possible Uses of a Multi-User Virtual Environment in the Education of Persons with Special Needs. In Universal Learning Design Proceedings of the Conference. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 181-192. ISBN 978-80-210-5828-6.
  MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Současné trendy rozvoje e-learningového vzdělávání. In Trendy ve vzdělávání 2012. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012, s. 669-675. ISBN 978-80-86768-36-6.
  MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. Multiuser virtual environments and people with special needs. In Universal Learning Design. Linz : Rakousko, 2012, v tisku. 
  MAREŠOVÁ, H., KLEMENT, M. ICT kompetence učitelů a vzdělávání v informačním věku. In Konference ČAPV. Praha, 2012, v tisku.  
  MAREŠOVÁ, H. Kurzy ICT pro pedagogické pracovníky - projekt ESF. In Trendy ve vzdělávání - informační technologie a technické vzdělávání. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010, s. 402-404. ISBN 978-80-87224-09-0
  MAREŠOVÁ, H. ICT kompetence a mediální a komunikační výchova. In Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Olomouc : Univerzita Palackého, 2011, s. 285-298. ISBN 978-80-244-2741-6
  MAREŠOVÁ, H., PUSTINOVA, Z, KLEMENT, M. Virtual Worlds in the Mother Tongue Teachers Education. In: Visions of Humanity in Cybercultures. Oxford: United Kingdom, 2012, v tisku.

  SLÁMA, J. Využití interaktivní tabule ve výuce českého jazyka. [s.l.], 2008.
  87 s. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra českého
  jazyka a literatury. Vedoucí diplomové práce PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

  SLÁMA, J. Role výukových objektů pro interaktivní tabuli ve výuce českého jazyka
  a literatury. In Počítač ve škole 2008. [s.l.] : [s.n.], 2008. Přednášky, Jazyk
  a jazyková komunikace. s. 18. ISBN 978-80-254-1265-7.

  SLÁMA, J. Postoje žáků k interaktivní tabuli ve výuce českého jazyka a literatury.
  In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní
  škole. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009. s. 308-312. ISBN
  978-80-244-2240-4.

  SLÁMA, J. Preference mluvnice, slohu a literatury při práci na interaktivní tabuli.
  In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní
  škole. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009. s. 313-315. ISBN
  978-80-244-2240-4.

  SLÁMA, J. Myšlenkové mapy a informační technologie? Dokonalé spojení.
  In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních
  programů. Olomouc: Votobia, 2009. s. 221-227. ISBN 978-80-7220-315-4.

  PUSTINOVÁ, Z. ICT kompetence učitelů mateřského jazyka v České republice a Velké
  Británii. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentu DSP VIII. Olomouc: PdF
  UP, 2011. ISBN 978-80-244-2815-4. s. 47-51.

  PUSTINOVÁ, Z. Postoje učitelů k ICT ve výuce mateřského jazyka v Olomouckém a
  bývalém Východočeském kraji. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka.
  Olomouc: Hanex, 2012. ISBN 978-80-7409-050-9. s. 231-234.

   

  Publikace:

   

  MAREŠOVÁ, H. Vzdělávání v multiuživatelském virtuálním prostředí. Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. 203 s. ISBN 978-80-244-3101-7.

   

   

   

  Projekty Odboru ICT vzdělávání:

   

  MAREŠOVÁ, H. ESF - CZ.1.07/1.3.00/14.0011 Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky. EK - projekt ESF - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2010-2012, realizace výzkumu ICT kompetencí pedagogických pracovníků Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

   

  MAREŠOVÁ, H. ESF - CZ 1.07/2.2.00/15.0260 Jazykové kurzy s podporou ICT pro akademické pracovníky a ostatní pracovníky Univerzity Palackého. EK - projekt ESF - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 2011 (schváleno k financování).

   

   

   

  Výzkumné výstupy:

   

  H. Marešová: ICT vzdělávání učitelů základních a středních škol. In: e-Pedagogium, 2010, roč. N, č. 3, s. 73-88. ISSN 1213-7758.

  Z. Pustinová: Preference v užvání prostředků elektronické komunikace žáky a studenty

  Z. Pustinová: Jazykové prostředky sociálních sítí

   

  Z. Pustinová - web Výzkum ICT - http://vyzkumict.upol.cz